تیم گروه صنعتی آلتین

 متشکل از افراد با تجره و متخصص در زمینه طراحی ، تولید ، اجرا و بازرگانی محصولات پروژه های گلخانه ای با همکاری شرکای تجاری بین المللی میباشند